Imprimir aquesta pàgina

La modificació del PGOU i la millora de l'accés a l'estació de l'AVE de Villena principals temes del Ple de gener

En el Ple ordinari de l’Ajuntament de Biar coresponent al mes de gener celebrat el passat dijous 29 de gener, en primer lloc no es va produir l'aprovació de l'acta de la sessió anterior com és habitual, ja que des del Grup Socialista i el Grup d'Esquerra Unida es va demanar la rectificació de l'acta en valencià pel nombrós número de faltes ortogràfiques que tenia el text, un fet, que dificultaba la comprensió de la mateixa en algunes parts, a ulls de l'oposició, per tant la seua aprovació va quedar per al següent Ple una volta es rectifique, en segon lloc es va procedir a la lectura dels decrets i anuncis de l’alcaldia per part de l’alcaldessa, Magdalena Martinez.

 

Modificació del contracte de l'Escola Infantil

El tercer punt de l'ordre del dia va constar en un modificació del contracte de l'Escola Infantil per tal d'adaptar-la a la resolució que dicta Conselleria d'Educació. Tot i que segons l'alcaldessa, l'Ajuntament es fa càrrec de les despeses que això comporta per tal de no fer pagar més diners al mes als pares i mares.

Des de l'oposició, Asun Gregori, en nom del Grup Socialista va criticar que ara l'administració haja d'assumir el sobrecost i va recordar que des del Govern autonòmic no es prenien mesures per a la conciliació familiar i laboral, va criticar les retallades de l'executiu, com també els elevats costos dels "grans esdeveniments". També posant en dubte si la quantia de 3 euros per xiquet o xiqueta i mes no podria assumir-ho la Conselleria.

Per part del Grup d'Esquerra Unida, Vicent Galvany va criticar la privatització que està patint la universitat pública, i va detallar que els costos del funcionament de l'Escoleta Municipal es reparteix en tres parts: els pares i mares, l'Ajuntament i la Generalitat.

Finalment el punt es va aprovar per unanimitat.

 

Proposta d'interpretació de l'article 6.7 del PGOU

Pel que fa al quart punt de l'ordre del dia es va explicar que es tracta de "posar al dia" el Pla General d'Organtizació Urbana (PGOU) pel que fa a la utilització del color, obertura de finestres o els materials en les façanes i els interiors dels edificis del casc urbà per tal d'evitar problemes i actualitzar-lo.

Per part del Grup Socialista, Cristóbal Valdés, en nom del seu grup va exposar que l'arquitecte no era partidari d'esta modificació, com també que el punt no estava ben definit i que es veia "un interés particular" en la intenció de realitzar esta modificació i va titllar de "partidista" la mesura, veient "innecessar tocar el PGOU" en estos moments. I fins i tot que la modificació podia contrariar allò disposat al Codi Civil.

Vicent Galvany, pel Grup d'Esquerra Unida, va corroborar la seua adhesió a l'exposició de motius feta pels socialistes, com també va afirmar que tot i l'informe desfavorable de l'arquitecte s'havia dut a ple i que ara el "baló el tenien ells i elles a la seua teulada". A l'igual que va veure una "interpretació molt àmplia" en el canvi. També va valorar que hi havia una falta de motivació en la modificació i va alertar de futurs problemes entre veïns i veïnes.

Des del Grup popular, l'alcaldessa va afirmar que no veia el sentit ampli de la interpretació que feia l'oposició, també va desmentir que la modificació del PGOU podria contrariar el que es diu al Codi Civil afirmant el seu coneixement del mateix i que es tractava d'assimilar el color i forma de contruir amb esta modificació.

Per part del Partit Socialista es va tornar a recordar l'informe no favorable de l'arquitecte, també que es veu una "motivació particular que està per damunt de la general" i que per exemple l'obertura de finestres no seria possible si les cases colindants no estan d'acord en la realització d'eixa obra en un inmoble concret.

Finalment, després d'un nou torn de rèplica on per part dels populars es va defensar com a "única solució" clarificar l'article com s'estava fent el punt es va aprovar amb sis vots a favor, els del Partit Popular i cinc vots en contra, del PSPV-PSOE i EUPV.

 

Moció per reclamar la millor de l'accés a l'estació de l'AVE

Tot i no estar en l'ordre del dia es va votar d'urgència per incloure al Ple una moció realitzada des de l'Ajuntament de Villena a tots els ajuntaments de la zona d'influència de l'estació del tren d'alta velocitat (AVE) per instar a Conselleria d'Infraestructures i el Ministeri de Foment a la construcció d'un accés a l'estació de l'AVE des de l'autovia A-31.

Per part del Partit Popular, Cristóbal Molina va defensar que l'estació de l'AVE "funciona" i que és un potencial per al turisme de la zona, també avisant que el seu grup votaria a favor de la moció per estes raons.

Per part del Partit Socialista, Cristóbal Valdés va ser més crític, ja que segons el portaveu "s'havien rebut moltes queixes per part dels usuaris de l'estació" que fins i tot havien de visitar abans l'estació per saber on està i no arriscar-se a perdre el tren, com també va instar a que des del seu grup els agradaria que es fera el més prompte possible.

Finalment, des d'Esquerra Unida, Vicent Galvany es va mostrar molt crític amb l'AVE per considerar-lo un "desvalafiament de diners i recursos públics", recordant les nombroses estacions d'AVE sense apenes viatgers i apostant per uns ferrocarrils de proximitat, com ara els rodalies i els regionals.

Per part del Partit Popular, Cristóbal Molina va defensar la seua postura respecte a l'AVE tot reconeixent que els seus preus no són "populars", però va assenyalar la seua importància com a motor econòmic.

Finalment es va aprovar el punt amb 10 vots a favor, els que sumen el Partit Popular i el Partit Socialista i una abstenció per part d'Esquerra Unida.

 

Precs i preguntes

Respostes del Ple anterior

Per part de l'Equip de Govern es va donar resposta a algunes preguntes formulades des de l'oposició sobre la falta de publicitat a l'acte de l'escriptora Isabel-Clara Simó, explicant que s'havien encarregat des de l'Institut, i pel nou web, que segons Cristóbal Molina, regidor de noves tecnologies, estarà disponible a partir de finals de març.

 

Precs i preguntes del Ple actual

Per part del Grup Socialista les preguntes més destacades foren relatives a demanar el número de visitants al museu i el castell durant el passat any, sobre les raons que havien dut a no realitzar la carrera de la Sant Silvestre, com també sobre les queixes rebudes per alguns veïns i veïnes respecte a les obres de l'avinguda d'Alacant.

Per part del Grup d'Esquerra Unida també van demanar sobre les queixes per les obres en l'avinguda d'Alacant com també per la deficient avacuació d'aigua en alguna pista de patinatge del Poliesportiu Municipal.

Articles relacionats (per etiqueta)