Imprimir aquesta pàgina

El TSJCV sentencia que es torne a la mesa de contractació del servei d'aigua potable i es complisca amb els terminis a efectes de notificació a les empreses

El TSJCV sentencia que es torne a la mesa de contractació del servei d'aigua potable i es complisca amb els terminis a efectes de notificació a les empreses Pixabay

Segons es va informar despús-ahir per part d'Alicante Plaza, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunicat Valenciana (TSJCV) hauria donat la raó a l'empresa de gestió de cicle hídric Hidraqua, anul·lant així el contracte d'aigua de Biar, que en 2018 va ser adjudicat després de concurs públic a una altra empresa, Valoriza Agua SL per un període de 20 anys per fer-se càrrec del servici municipal d'abastiment d'aigua potable i sanejament. En el concurs, Hidraqua, que venia oferint el servei a Biar, va quedar en segona posició en la licitació, però al considerar que s'havien produït irregularitats en l'oferta guanyadora va acudir al TSJCV presentant un recurs contenciós-administratiu contra l'adjudicació a Valoriza, que havia quedat primera en el procés obert per part de l'Ajuntament de Biar en 2018, amb l'anterior Equip de Govern.

Concretament i segons els mitjà alacantí, el recurs plantejava diverses irregularitats detectades en l'oferta presentada per Valoriza, com ara l'incompliment de les condicions previstes en els plecs de condicions, i el no compliment dels terminis per a la presentació d'al·legacions als què fa referència l'article 87.1 del Reial Decret 1098/2001.

Esta mateixa setmana el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictat sentència per la què s'estima que el recurs plantejat per Hidraqua, i per tant l'Ajuntament deu retrotraure les actuacions al moment de la notificació de l'adjudicació per tal que la mesa de contractació complisca amb els terminis establis legalment.

Defecte de forma en la comunicació

En tot cas la sentència del Tribunal no afectaria a l'actual adjudicació a l'empresa Sacyr/Valoriza, ja que el que es reclama és que es torne a la mesa de contractació i es complisca amb la comunicació pertinent a les empreses que en aquell moment concursaren, o a Hidraqua en este cas concret. Una sentència que en tot cas és previsible que siga recorreguda en tot cas per Valoriza.

Articles relacionats (per etiqueta)