1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Ángel Troncoso: "M'agradaria que fora una altra persona qui liderara el projecte d'Esquerra Unida a Biar"

Des de Biar Digital continuem acostant les opinions dels representants polítics de l'Ajuntament de Biar, ens acostem al punt de vista d'Esquerra Unida a través del seu representant al consistori local, Ángel Troncoso, qui ens posa al dia de les novetats de la Regidoria de Servicis Socials, així com altres temes que afecten a la gestió de l'Ajuntament, com també acabem l'entrevista amb una pregunta sobre la confluència de cara a les pròximes eleccions d'Esquerra Unida amb Podemos i altres forces. L'edil també respon a les preguntes dels nostres lectors i lectores.

NOVETATS DE LA REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

Recentment s'ha posat en marxa la Renda Valenciana d'Inclusió per part del Govern valencià, com valores esta posada en marxa i quines repercussions pot tindre a Biar?

Bon dia, la renda valenciana com tot el món sap, al llarg d'este període legislatiu s'estan produint nombrosos canvis normatius, un d'ells és la desaparició de l'antiga renda garantida de ciutadania que passa a ser Renda Valenciana d'Inclusió, en les quals s'han introduït una sèrie de canvis, sobretot a l'hora dels criteris que s'estan utilitzant per a concedir esta renda: unitats de convivència, s'ha inclós a les dones que han patit violència de gènere, l'edat també s'ha baixat per a ser receptor de la prestació.  Ara mateix estem en eixe procés de canvi, suposa uns processos que costen, però una vegada implantats seran molts més còmodes, perquè un altre dels requisits és que la renda valenciana d'inclusío no té un període final, sinó que s'anirà revisant a mesura que les persones no pervisquen [altra ajuda], o tinguen uns canvis en la seua situació personal. La tramitació no ha d'estar contínuament modificant-se.

Una altra àrea important dels Serveis Socials és la dependència...

A l'igual que en la Renda Valenciana i amb la implantació de la nova llei de Serveis Socials comporta també molts canvis, en el tema de la dependència vam haver de contractar a una treballadora social específicament per al tema de la dependència, ja que Conselleria ens va concedir una línia nominativa per poder contractar a esta persona i aleshores es va haver de formar després de passar el procés de selecció, ja que les valoracions no les pot fer qualsevol funcionari ni treballador social, sinó que ha de tindre una titulació o uns cursos preparatius primer.

A partir d'agost de 2017 i tot el que portem de 2018 l'evolució ha sigut molt bona, els casos de dependència no hem d'estar desplaçant-nos ni demanant documentació a una altra administració posat que ho fem des del propi ajuntament, des de Serveis Socials, i hui per hui pràcticament dels 67 expedients que tenim, 29 d'ells ja tenen concedit el seu Programa Individualitzat d'Ajuda (PIA). Si en circumstàncies normals seguim esta evolució a finals d'anys pràcticament no tindrem cap cas de dependència pendent de valoració, és a dir, que l'evolució ha sigut prou satisfactòria. Ara continuar amb la mateixa línia, i sobretot ser positius pel que fa a la nova llei de Servicis Socials, equiparar Servicis Socials a Educació, Pensions, i Sanitat per a mi és una política prou adequada, posat que Serveis Socials sempre han sigut eixa germana pobra que solament s'hi dedicava al tema de contribuir als veïns i veïnes pel tema de la caritat o eixe caràcter assistencialista que sempre se li ha donat a Servicis Socials i cal canviar eixe mantar que existeix, ja que són drets els que tenim tots els ciutadans i veïns, drets que hem d'exigir a l'administració, drets que no sempre són ni tenen perquè tindre eixe caràcter assistencialista ni caritatiu, al revés, són drets, i ja dic que la nova llei de Serveis Socials així ho contempla. 

D'altra banda s'han posat en marxa per part de la Regidoria de Serveis Socials altres iniciatives com ara el curs per a cuidadores no professionals i el curs de telefonia mòbil per a persones majors, com ja han conclós les activitats tocaria també valorar el resultat.

Pel que fa al curs de cuidadores no professionals, quan una persona dependent -quan parlem de persones amb deendència no sosl parlem de persones majors, parlem de gent jove i fins i tot de xiquets, abarquem al conjunt de la població-. Existeix una relació des de fa uns anys amb l'Associació d'Alzheimer de Villena i Comarca amb qui fem els tallers [de la memòria] per a poder tindre a estes persones, especialment persones majors, puguen treballar en estos tallers precisament per a evitar en el possible que aparega la malaltia de l'Alzheimer.

Existia un buit en els cuidadors no professionals quan se't concedia una PIA que la majoria de les persones, posat que no tenim Centre de Dia a Biar, opten pel cuidador no professional, bé en l'àmbit familiar o professional, aleshores les persones que tenen els dependents a casa, moltes voltes s'hi troben en el problema d'atendre de forma adequada a estes persones, i no soles les cures de la persona, sinó pel que fa al mateix cuidador, aleshores este curs i el que tenim programat per a setembre, si bé este últim l'hem fet a través de l'associació d'Alzheimer, este últim el farem a través de Serveis Socials del nostre equip base, ja que estaran les dos treballadores socials, la psicòloga del SEAFI i les dos auxiliars de llar, també en el preparatiu i la formació d'estes persones no professionals.

Pel que fa al curs de telefonia mòbil per a persones majors, com hem parlat moltes voltes la bretxa digital que existeix hui en dia és enorme, la gent major a partir de 55 anys... les xarxes socials, no sols per la part lúdica, sinó pel que fa al que utilitzem per informar-nos o a l'hora de demanar cita [en qualsevol servici públic], el curs de telefonia mòbil era important no sols pel que fa a l'oci sinó també pel que fa a la relació social que existeix en el nostre entorn, per tant eixa bretxa digital, quanta més formació li donem als nostres majors millor.

A vegades m'ha passat que li preguntes al teu fill que et mire alguna cosa del mòbil, i com veu que torpeges, t'agafa el mòbil i t'ho fa directament ell... i comentant-ho amb algunes persones del Centre Social em van comentar que no tenien paciència els sus fills i per això realitzar el curs i una xicoteta introducció a Internet, així ho vam fer. Els resultats han sigut molt positius i fins i tot han hi hagut alguns usuaris que han demanat un poc més pel que fa a la iniciació d'informàtica, correu, xarxes socials, i altres demandes.

 

GESTIÓ EN L'AJUNTAMENT DE BIAR

Passem al segon bloc de preguntes que seria pel que fa a la gestió, en un ajuntament no només són les coses que es veuen sinó que la gestió és igual o més important. En altres entrevistes hem preguntat pel que fa al contracte de l'aigua, que és a vint anys prorrogable a cinc anys més pel que fa a l'abastiment d'aigua potable i el clavegueram, quin és l'estat de la contractació?

En açò m'agradaria estendre'm un poc. Biar, els nostres veïns, sabran a dia de hui la problemàtica de l'aigua: ens abastim de dos pous, el dels Àngels, i el pou del Perino, en el qual, l'any 2014 es detectaren deficiències per part dels tècnics i es va haver d'actuar d'una forma ràpida, entre cometes perquè l'evolució ja s'ha vist que estem encara en 2018 i estem en l'últim procés de licitació del contracte d'abastiment d'aigua i sanejament de la xarxa, i eixes deficiències s'estan intentant solucionar però el problema de l'aigua sempre serà un tema candent i prioritari, el pou dels Àngels té prou abundància d'aigua però no és de suficient qualitat, i el pou del Perino té aigua de molta qualitat però no té prou caudal, aleshores després de fer unes obres de conducció per a que entre els dos pous hi haja un aigua apta per al consum.

Iniciat el procés de licitació, Esquerra Unida com tot el món sap sempre opta per la municipalització dels serveis i esta era una de les coses que teníem prevista que fora així, l'anterior regidor d'Esquerra Unida va ser qui va denunciar el contracte per estes deficiències que es detectaren per part dels tècnics, i els problemes no sols tècnics sinó econòmics, i sobretot a l'hora de subrogacions de contractes i tota la problemàtica que porta unes inversions d'este tipus van fer que s'obrira el procés de licitació. Hui per hui ja estem en l'últim procés, s'ha procedit a l'apertura dels sobres corresponents, les propostes tècniques i econòmiques, i estem en l'última fase del procés de concessió a la que serà la concessionària. Ho diu hui ací per a tots els veïns i veïnes de Biar que és el contracte més important que es farà a Biar amb molta diferència, perquè parlem d'un període de temps llarg i unes quantitats econòmiques també grans.

Reprenem un dels temes estrela per dir-li així, de la legislatura com és el tema de la construcció d'una planta fotovoltaica en el terme municipal de Biar. El senyor alcalde, Julio Sanjuán en el plenari de juny va dir que s'havia fet un primer ingrés per part de l'empresa i s'estava esperant que començaren les obres de construcció.

A les arques municipals ha entrat el primer pagament, la primera quantitat que s'havia d'abonar per taxes i altres, en total un 1.430.000 €, el prcés continua, s'ha anat molt ajustat en els temps, perquè els processos de pagament estaven molt limitats, però al final estes empreses han abonat la quantitat que havien d'abonar i continuen amb el procés en marxa. És una quantitat important la que l'ajuntament ha ingressat, no serà per este exercici, per supost, serà per a l'exercici següent, però clar, sempre tenim pendent la llei d'equilibri pressupostari o el sostre de gasto i que realment encara que l'ajuntament ingresse estos diners no pots gastar-los per estes lleis, enguany s'han tirat arrere els pressupostos i el sostre de gasto està en l'1'3 %, això suposarà poques modificacions a l'hora d'elaborar el pressupost del 2019.

Per part de l'oposició, el Partit Popular s'ha mostrat crític en un altre aspecte pel que fa a la modificació de les RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del cap de la Policia Local i de la secretària interventora, a qui se li pujarà el salari i d'on ve la crítica del PP per este últim fet.

Des d'Esquerra Unida pensem que el lloc de la secretària interventora és el lloc de treball més important que existeix en una ajuntament, és una garantia, el tindre-la a més amb una capacitació d'habilitada nacional. Pel que fa al salari vaig llegir l'article del Partit Popular on mostrava la seua queixa i deia que per què calia augmentar-li el sou si ja feia eixe treball, i és una incongruència, perquè si la secretària municipal fa un treball qi no se li retribueix... és com si a un treballador li dius que a banda de les huit hores faça altres coses i a més l'empresa no li ho paga, si en este lloc de treball realitzes faenes no remunerades caldrà remunerar-los, i sobretot el lloc de secretària-interventora per a mi produeix seguretat, posat que és l'encarregada de dir-nos als polítics què és legal, que no... poder es poden fer moltes coses però ella és qui et diu què no deus fer, per això moltes voltes diem que les secretàries-interventores són els ogros dels ajuntaments, i no ho són, sinó una garantia, que la secretària municipal et diu què està bé o està mal, per a mi és una garantia de poder després desenvolupar la meua labor com a regidor, ja que en l'aspecte jurídic jo no entenc, ella està habilitada nacionalment i com dic és molt important dins l'ajuntament.

 

ESQUERRA UNIDA

Passem ara a la polític de l'àmbit del País Valencià i l'àmbit estatal, Esquerra Unida del País Valencià, i Izquierda Unida a nivell estatal han decidit concòrrer a les eleccions pròximes, autonòmiques i municipals amb Podemos, com valora esta confluència?

EU-IU en el seus estatuts el tema de les confluències ho porta en el seu ADN, el mateix nom ho diu, la unió de l'esquerra, el fet d'anar en confluència amb altres opcions polítiques afins, o d'una ideologia semblant, no suposa ni un drama ni el que se vol plantejar des d'alguna opció de que va a suposar la desaparició del nostre partit, no ho crec en absolut, compartim electorat amb Podem, amb Equo o amb Compromís, però no compartim ideologia. Esquerra Unida està molt ben definida el que vol, i els nostres simpatitzants i afiliats saben quina ideologia tenim.

Que puga ser contraproduent anar amb Podemos o Equo o altres organitzacions o moviments socials ho veig perfecte, perquè la diversitat i la confrontació d'idees sempre treu el millor, sempre que hi haja voluntat per part dels actors, perquè en el diàleg que hem tenim a Espanya o al País Valencià o fins i tot a Biar de que el tema de poder participar o debatre temes sembla que ha sigut un poc tabú, i el que cal fer és aglutinar forces per a poder desenvolupar una millor política.

 

PREGUNTES DELS LECTORES I LECTORES

A pocs mesos de les eleccions locals tornaràs a liderar la llista d'Esquerra Unida a Biar?

Ho decidiran els nostres simpatitzants i el col·lectiu, presentar-me em presentaré, no vaig a abandonar el col·lectiu independentment de que vaja l'1, el 2, el 3 o el 4 vaig a estar segur. per a mi és un projecte polític on em robe prou còmode. Som un col·lectiu on hi ha gent preparadíssima: llicenciats en Ciències Polítiques, Economistes, periodistes... és un col·lectiu que està molt ben preparat, la disposició de cada u en un moment donat a liderar el col·lectiu o la llista electoral per a les eleccions de maig de l'any que ve és una cosa que haurem de discutir, però la meua disposició és estar sempre a disposició del col·lectiu.

Personalment m'agradaria que fora una altra persona que liderara el projecte, però si es decidira en les reunions que tinguem a partir de passar l'estiu, i el que decidisca el col·lectiu jo vaig a estar sempre a disposició del col·lectiu i d'Esquerra Unida.

La següent pregunta és una persona que mostra el seu malestar i li pregunta si creu que el tripartit funciona a Biar.

Els tripartits, bipartits o un partit, tots funcionen... clar que som persones diferents, amb ideologies diferents, confrontem les problemes o les solucions de forma diferents i sempre hi hauran discussions pel que comporta la solució d'un problema. Els tripartits els composen persones, i segons l'afinitat que en eixos moments tingues amb una persona, a la millor tens més o menys coincidència, però això ha de ser el que menys importa, allò important és la solució del problema.

personalment les relacions són les que són, som de generacions diferents dins del tripartit, això ja li dóna un enfoque diferent, i cada un té la seua personalitat, i la seua forma d'actuar i proposar solucions dins de l'exerci normal del desenvolupant de les funcions dins de cada regidoria.

Finalment una persona ens pregunta per les dificultats en l'obtenció de les llicències per fer obra nova a Biar, eseta persona planteja que així el poble no creixerà.

El problema és que sempre a hi hagut moltes suspicàcies, en el tema d'urbanisme sempre hem tingut molts problemes, molts anys enrere hem tingut problemes de desbocar-se molt la cosa, molt de desman, amb la bombolla immobiliària... com sol passar, l'administració passa del blanc al negre -no estic d'acord-, o hi ha molta permissibilitat o no hi ha cap. El que cal fer és establir una sèrie de normes en les quals no s'estudie cas per cas, però a voltes hi ha llicències d'obres que són més o menys permissives, però en tot cas estan les lleis i els reglaments, i el que no pot fer un ajuntament és incomplir tot això perquè incompliria la legalitat, però això els veïns no ho entenen, a la millor, però no cap altra solució més que aplicar la normativa urbanística, no estic d'acord amb eixe pas del blanc al negre.

Eixe evolució que ha tingut la normativa urbanística... per això entenc la pregunta d'este lector que estiga enfadat amb esta disposició.

(Esta notícia que llegiu es publica gràcies al suport dels nostres anunciants, i als subscriptors i subscriptores, que amb el seu suport econòmic i periodístic són la clau perquè Biar Digital continue amb el seu treball diari. Si podeu contribuir fent-vos subscriptors/es per una xicoteta quota de 3 € al mes a fer de Biar Digital un mitjà encara més independent i de més qualitat, vos demanem que ho feu en esta pàgina).

Inicieu sessió per enviar comentaris

   yt    Instagram

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Xarxes socials

BiarDigital 📌Ja podeu consultar els rotllets i fogasses, i remolatxes de juliol. 👉🏻I recordeu que subscrivint-vos a Biar Digita… https://t.co/HqXVuiMdEc
20hreplyretweetfavorite
BiarDigital 📌Sofía participa este mes en el campament Rock Camp per a joves promeses de la cançó i la música gràcies a guanyar… https://t.co/87xwxfOByo
BiarDigital 📌La Policia Local de Biar estrena un vehicle híbrid. https://t.co/im9z685g2y https://t.co/Au4U2Osa6J
BiarDigital Estaba allí muy a gusto, los niños me hicieron preguntas y yo contestaba y sólo recuerdo una. ¿Es usted monárquico?… https://t.co/Msgq5Dy9IG

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Enquesta

Molt positiu - 15.4%
Positiu - 12.8%
Regular - 17.9%
Negatiu - 20.5%
Molt negatiu - 33.3%

Total votes: 39
The voting for this poll has ended on: Juliol 16, 2020
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com