Imprimir aquesta pàgina

"Xicotet estudi sobre les Festes de Maig: La cessió de la Mahoma de Biar a Villena" per Malena Martínez

Tercera entrega d'una successió de quatre articles realitzats per Malena Martínez sobre les Festes de Maig.

Quan a Villena es van decidir fer Festes de Moros i Cristians, no tenien la Mahoma, cosa que a Biar ja tenien desde feia molts anys; els villenenses en anar a les festes i veure l'èxit que aquesta efígie tenia, reunits en una taverna i estant presents en aquesta reunió algunes autoritats i comparsistes del Bàndol Moro de tots dos pobles, van acordar que Biar els cedira cada any la Mahoma una vegada que aquesta fóra derrotada del Castell després de l'ambaixada la vesprada del 12 de Maig, quedant segellat el tracte per les següents condicions:

1º-Biar cedia la Mahoma a Villena en la condició que si feia falta fer-la tota nova, les despeses ocasionades serien abonats per meitat entre tots dos pobles.

2º-Que si per qualsevol circumstància en algun dels dos pobles la Mahoma fóra desbaratada, els danys ocasionats els pagaria l'Ajuntament del poble on els havien produït.

3º-Biar havia sol•licitat que se li eximira, a compte de la cessió de la Mahoma, dels pagaments que havia d'aportar a Villena per l'ús d'hospital i presó per ser aquesta ciutat cap de partit judicial al qual Biar pertany; condició que els villenenses van acceptar, però aquesta als pocs anys va quedar anul•lada per part de Biar, ja que per estar dispensant de pagar una miserable quantitat en metàl•lic, quedava sotmès aquest Ajuntament a l'obligació d'haver de cedir la Mahoma.

4º-Que tant els de Biar com els de Villena, en els dies 12 de maig i 8 de setembre, per a fer-se càrrec de la Mahoma els responsables de les Comparses de Moros de tots dos pobles, havien d'anar proveïts d'un oficio-recibo expedit pel corresponent Ajuntament, i en el cas de no presentar aquest document no se'ls faria lliurament de la mateixa.

Des de dates tan remotes fins a l'actualitat s'ha seguit utilitzant aquest sistema de lliurament, encara que amb més serietat per part d'ambdues poblacions. En la reunió que van tenir a Biar els dies de Festes per a concretar la prestació, també es trobaven presents uns comparsistes del Bàndol Moro de Castalla, que tenien interés en què aquesta efígie la cedira Biar a aquesta ciutat, però els biaruts van optar per cedir-li-la als villenenses.

 

ACTE DE LLIURAMENT EN L'ACTUALITAT

La vesprada del 12 de maig a Biar, després de l'ambaixada guanyada pels cristians, l'Ambaixador del Bàndol Moro realitza la conversió al cristianisme. A continuació, s'acomiada a la Mahoma amb música fins a arribar al carrer de la Torreta on és muntada en un camió i portada a Villena. Va haver-hi dues ocasions en les quals la Mahoma no va venir a Villena: una vegada en temps de l'última República i una altra l'any 1946. La primera vegada les Autoritats de Villena no van voler que la Mahoma fora a aquesta població; i la segona els villeneros encara no havien pagat les despeses de reparació dels desperfectes que ells mateixos li havien ocasionat a la Mahoma. Una vegada abonada aquestes despeses li la van portar. Des de fa uns anys, aquest lliurament es fa amb molta més solemnitat. Quasi tot seguit del trasllat a Villena de l'efígie té lloc la solemne processó de la Santíssima Verge de Gràcia pels principals carrers de Biar.

Malena Martínez

Membre de l'Associació d'Amics del Patrimoni de Biar

Imatge: Portada.info

Articles relacionats (per etiqueta)